Logo Beli obroč Slovenije Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj.

Za nujno pomoč pokličite policijo na: 113

KONTAKT

NAŠE ENOTE

Ljubljana

E-naslov: beliobroc@gmail.com

Telefonski številki: 01 430 54 90, 040 772 276

Celje

E-naslov: beliobroccelje@gmail.com

Telefonska številka: 040 533 227

Velenje

E-naslov: beliobrocvelenje@gmail.com

Telefonska številka: 040 533 227

Koper

E-naslov: beliobroc.kp@gmail.com

Telefonska številka: 040 699 613

Slovenske Konjice

E-naslov: beliobroccelje@gmail.com

Telefonska številka: 040 533 227

Koristne povezave

Policija (napotki za osebno varnost): https://www.policija.si/index.php/preventiva-/osebna-varnost

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC: http://pic.si/

Varuh človekovih pravic: http://www.varuh-rs.si/

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: http://www.mddsz.gov.si/

 

Druge nevladne organizacije na področju nasilja:

- Društvo za nenasilno komunikacijo: https://www.drustvo-dnk.si/

- Društvo SOS telefon (za ženske in otroke - žrtve nasilja): http://www.drustvo-sos.si/

- Društvo življenje brez nasilja: http://varnahisanovomesto.si/

- Zavod Emma - Center za pomoč žrtvam nasilja: http://zavod-emma.si/

- Ženska svetovalnica: http://www.drustvo-zenska-svetovalnica.si/

- Združenje proti spolnemu zlorabljanju: http://spolna-zloraba.si/

 

Seznam varnih hiš: https://www.scsd.si/centri-za-socialno-delo/varne-hise/

Seznam kriznih centrov: https://www.scsd.si/centri-za-socialno-delo/krizni-centri/