Logo Beli obroč Slovenije Društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj.

Za nujno pomoč pokličite policijo na: 113

NOVICE IN DOGODKI

Zdrava povezava - združujemo moči za zdravje ljudi

Objavljeno

Včeraj smo se udeležili 2. nacionalne konference "Zdrava povezava - združujemo moči za zdravje ljudi" v organizaciji Ministrstva za zdravje.

Konferenca je bila namenjena predstavitvi programov in projektov nevladnih in drugih inštitucij s področja javnega zdravja, ki jih je v letih 2019-2022 sofinanciralo Ministrstvo za zdravje.

Dogodek je bil sestavljen iz treh vsebinskih sklopov, in sicer programov za mlade, ki prispevajo k njihovem opolnomočenju ter spodbujajo zdrave izbire. Drugi sklop je vključeval primere dobrih praks učinkovitega povezovanja in sodelovanja deležnikov v lokalnih skupnostih, ki prispevajo k boljšemu zdravju in večji kakovosti življenja. Tretji sklop se je začel s poudarkom na prostovoljstvu, zaključil pa s predstavitvijo programov nevladnih organizacij, ki zagotavljajo pomoč bolnikom ter njihovim svojcem.


Posluh za potrebe družbe, pobude, ki izhajajo iz nas samih, in skupno sodelovanje med vladnim in nevladnim sektorjem ter posameznimi deležniki omogočajo očitne premike k bolj zdravi družbi.

 

Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.